DR. SCHÜSSLER

Dr. Wilhelm H. Schüssler se jako první v 19.století zabýval významem minerálních látek pro tělo. Došel tak k závěru, že minerální látky jsou nezbytné pro správné fungování buněk v tkáních. Mnoho zdravotních problemů či nemocí pochází právě z tohoto nedostatku(deficitu) koncentrace solí na buněčné úrovni.

Wilhelm Heinrich Schüssler se narodil 21. srpna 1821 v Zwischenahm, (Německo, vévodství Oldenburg). Pocházel z chudých rodinných poměrů a na své živobytí si vydělával jako domácí učitel . Díky podpoře svého bratra mohl vystudovat medicínu.

Studoval v Paříži, na fakultě medicíny, která měla velmi dobré reference a v Berlíně, kde na jeho poznání měli velký vliv dva tehdy významní badatelé Jacob Moleschott a Rudolf Virchow. Dokonce pobýval a studoval homeopatii i v Praze. Své povolení k lékařské praxi v Oldenburgu, obdržel 2.ledna 1858 , kde pak působil jako lékař téměř 40 let.

blog_img_700.jpg

V prvních letech pracoval jako homeopat a i přesto, že ho homeopatie nadchla, hledal jednoduchou a účinnou metodu, která by mohla vést k hlubšímu odhalení původu nemoci. Nadále vycházel ze svého poznání, že nedostatek minerálních látek v těle brání jeho řádnému fungování.
Správná koncentrace minerálních látek v různých tkáních a buňkách lidského těla zajišťuje přirozenou rovnováhu a buněčnou obnovu. A tak v případě nějakého onemocnění stačí podle Dr. Schüsslera dodat organismu potřebnou sůl v podobě léku.